SIDEN ER UNDER UDARBEJDELSE

Et lektieløft til dit barn

Vi kan give dit barn det faglige løft, der skal til for at gøre skoledagen lettere og lektiegangen derhjemme mere selvkørende og motiverende for dit barn.
 
 
Hos Lektieløft.dk har vi kun uddannede folkeskolelærere ansat, som har flere års erfaring med børn og læring.


Vi underviser i:
 
MATEMATIK

DANSK
FYSIK
ENGELSK

RR
KONFLIKTHÅNDTERING

Der kan også bestilles lektieløft i andre fag efter behov.

Undervisningen i mindre grupper

Vi samler børn med de samme behov for repetering/læring i mindre grupper , og underviser dem i de emner, de trænger til at få opdateret.
Vi arbejder ud fra et kompendie, som er nøje sammensat efter behov hos børnene med både opgaver samt en formelsamling for det aktuelle emne. Børnene får det hele med hjem, og de kan bruge det som opslagsværk.
Jeres barn må også gerne tage et par opgaver med, som de har haft problemer med, og så kigger vi på dem i slutningen af dagen.
En undervisningsdag varer 4 timer, hvor der vil være lidt frugt samt vand i pausen, og børnene er også velkomne til at tage en madpakke med.
Pris: 600 kr.

AKUT PRØVEFORBEREDELSE
Da mange 9. klasseselever har brug for et ekstra løft inden de nært forestående prøver, tilbyder vi i denne tid, at komme ud på dit barns skole efter skoletid og undervise. I er velkommen til at slå jer sammen med flere af de andre børns forældre, dog max 15 børn pr. hold, så vi er sikre på, at kunne hjælpe hver enkelt barn med deres faglige udfordring.

Vi står for kontakten til jeres skole ang. aftale omkring lån af lokale til undervisningen.
Tilbuddet gælder lige nu kun for matematik, men kommer der efterspørgsel på fysik, engelsk og dansk, så er det også muligt at oprette hold indenfor disse fag.

Prisen på disse hold er:
1-2 børn: 300 kr/t
3-5 børn: 500 kr/t
6-9 børn: 850 kr/t
10-15 børn: 1.300 kr/t
Cæcilia Østerbye  | Tlf.: +45 27203913 | caecilia@live.dk